Projektai

Tikslai

 • mažinti seksualinį ir kitų formų smurtą lyties pagrindu užtikrinant lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo integravimą į visas visuomenės gyvenimo sritis;
 • vykdyti seksualinio smurto ir su juo susijusių smurto lyties pagrindu formų prevenciją taikos, ir karinių konfliktų metu;
 • ugdyti vaikų ir jaunimo sąmoningumą lyčių lygybės, lygių galimybių, lytiškumo, seksualinio smurto ir susijusiomis temomis; keisti visuomenės nuostatas susijusias su seksualinėmis teisėmis ir seksualiniu smurtu;
 • teikti pagalbą ir paslaugas asmenims nukentėjusiems seksualinio ir kitų smurto lyties pagrindu formų, įskaitant teisinę, psichologinę pagalbą, emocinę paramą ir kt. konsultacijas
 • didinti pagalbos prieinamumą asmenims nukentėjusiems nuo seksualinio smurto nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir kitų tapatybės bruožų, šeimos sudėties ar teisinio statuso.
 • mažinti seksualinį ir kitų formų smurtą lyties pagrindu užtikrinant lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo integravimą į visas visuomenės gyvenimo sritis;
 • vykdyti seksualinio smurto ir su juo susijusių smurto lyties pagrindu formų prevenciją taikos, ir karinių konfliktų metu;
 • ugdyti vaikų ir jaunimo sąmoningumą lyčių lygybės, lygių galimybių, lytiškumo, seksualinio smurto ir susijusiomis temomis;
 • keisti visuomenės nuostatas susijusias su seksualinėmis teisėmis ir seksualiniu smurtu;
 • teikti pagalbą ir paslaugas asmenims nukentėjusiems seksualinio ir kitų smurto lyties pagrindu formų, įskaitant teisinę, psichologinę pagalbą, emocinę paramą ir kt. konsultacijas;
 • didinti pagalbos prieinamumą asmenims nukentėjusiems nuo seksualinio smurto nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir kitų tapatybės bruožų, šeimos sudėties ar teisinio statuso.