Understanding and combating grooming: Danish and Baltic cooperation

Laikotarpis: 2024 m. balandžio 1 d. – 2024 m. liepos 7 d. 

Projekto tikslas: kurti bendradradarbiavimą tarp Baltijos šalių ir Danijos siekiant išnaudojimo (en.grooming) prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims.

Projektą įgyvendina: 35 Above (Latvija), Ribologija (Lietuva), Žmogaus teisių centras (Estija).

Biudžetas: 12 000 Eur. (Ribologijos dalis biudžete: 2152 Eur.)

Finansuoja: Nordic Council of Ministers

Veiklos:

  • Pažintinis vizitas Kopenhagoje (Danija), kurį organizuoja Landsforeningen Spor organizacija teikianti pagalbą vaikystėje nuo seksualinio smurto nukentėjusiems suaugusiems asmenims. 
  • Ataskaitos apie su seksualiniu išnaudojimu (en.grooming) susijusią situaciją Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje bei Danijoje parengimas, išskiriant svarbiausius su išnaudojimu susijusias problemas ir gerąsias praktikas. 
  • Sukurti bendradarbiavimo memorandumą apibrėžiant bendradarbiavimą išnaudojimo prevencijos srityje tarp Baltijos šalių ir Danijos.

Projekto puslapis: https://www.35above.com/projects/ncmproject

Projekto rezultatai:

Vaikų viliojimo siekiant išnaudoti problematikos apžvalga Baltijos šalyse ir Danijoje:

ATASKAITA

Memorandumas dėl bendro darbo vaikų viliojimo (en.grooming) srityje 

MEMORANDUMAS