Ribologijos institucinių gebėjimų stiprinimas seksualinio smurto prevencijai Lietuvoje

Laikotarpis: 2023-06-01 – 2023-12-31

Numeris: NVOK06229

Projekto tikslas: Ugdyti visuomenės sąmoningumą seksualinio smurto prevencijos temomis, stiprinant Ribologijos institucinius gebėjimus bei didinant darbo efektyvumą teikiant viešąsias paslaugas ir ginant viešąjį interesą.

Biudžetas: 19 470 Eur.

Finansavo: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiklos:

Mokymai komandai: 

  • Apie pagalbos teikimą asmenims nukentėjusiems nuo seksualinio smurto.
  • Bendravimas su nuo seksualinio smurto nukentėjusiais asmenimis, traumos suvokimu grįstas pagalbos procesas. 
  • Medicininės pagalbos nukentėjusiems nuo seksualinio smurto sistema.
  • Seksualinis smurtas elektroninėje erdvėje, nuo formų iki ikiteisminio tyrimo atvejų nagrinėjimo.

Strateginio Ribologijos plano 2023 – 2025 m. parengimas. 

Ribologijos Komunikacijos strategijos 2023 – 2025 m. parengimas. 

Elektroninės parduotuvės sukūrimas: www.ribologija.lt/parduotuvė

Priemonės seksualinio smurto prevencijai:

  • Sukurti 12 komiksų su skirtingom situacijom ir seksualinio smurto formom.
  • Sukurta metodika, skirta seksualinio smurto prevencijai, pagal kurią suorganizuoti 3 mokymai, kuriuose dalyvavo 249 žmonės.