Seksualinis smurtas nuo metodinio palaikymo iki prevencijos organizavimo

Laikotarpis: 2023 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Numeris: SMK06258

Tikslas: Užtikrinti institucijų ir specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, metodinį palaikymą, rengiant metodinę medžiagą, kaupiant gerąją praktiką, organizuojant specialistų kompetencijų tobulinimą, suteikiant jiems žinių ir įrankių konsultuoti seksualinę prievartą patyrusius ar seksualinio smurto pavojų patiriančius asmenis, organizuojant prevenciją bei vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Projektą įgyvendina: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Ribologija, Moterų informacijos centras (MIC) bei Moterų teisių asociacija (MOTA).

Biudžetas: 200 000 Eur. (VšĮ Ribologijos dalis biudžete 61 091,90 Eur.)

Finansavo: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiklos:

  • Sukurtas Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro puslapis www.prabilk.lt. Pasiekiamumas 2023 m. 10 000 lankytojų. Tai pirmasis portalas Lietuvoje su informacija apie pagalbą nukentėjus nuo seksualinio smurto.
  • Sukurti Nacionalinio informacijos apie seksualinį smurtą centro socialiniai tinklai, kuriuose teikiama informacija apie pagalbą nukentėjus nuo seksualinio smurto. Facebook ir Instagram
  • Organizuota viešinimo kampanija skirta seksualinio smurto atpažinimui ir centro pagalbai viešinti, 60 žinučių pasiekė NISSC viešinimo kampanija (60 žinučių) pasiekė 372 703 Lietuvos gyventojus.
  • Vesti mokymai specialistams:ėms dirbantiems seksualinio smurto prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems srityje, viso apmokyti 483 specialistai:ės iš skirtingų Lietuvos savivaldybių.
  • Su partneriais surengta tarptautinė konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo 165 specialistai dirbantys su seksualinio smurto problema iš visos Lietuvos ir Islandijos.

Projekto puslapis: www.prabilk.lt