Žodynėlis

Asmeninės ribos (angl. personal boundaries) – tai ribos ir taisyklės, kurias nu(si)statome sau bendraujant su kitais. Tai tam tikros gairės, taisyklės ar limitai, kuriuos sukuria pats žmogus, kad identifikuotų, koks kitų elgesys yra pagrįstas, saugus ar leistinas ir kaip jis/ji elgsis jei kažkas jų nesilaikys/neatitiks.

Ekshibicionizmas (angl. ekhibicionism)- įvardijamas kaip lytinio potraukio tenkinimas ar lytinis susijaudinimas demonstruojant/apnuoginant savo genitalijas ar būnant stebimam/ai esant seksualiai aktyviam/iai. Ekshibicionizmas įvardijamas kaip sutrikimas, kuris apima nekontroliuojamą norą veikti pagal kilusias fantazijas ar norus ir negalėjimas dėl jų normaliai funkcionuoti. Ekshibicionizmas dažniausiai būdingas vyrams.

Ekshibizionizmas elektroninėje erdvėje (angl. cyber flashing) – lytinio potraukio tenkinimas ar lytinis susijaudinimas demonstruojant/apnuoginant savo genitalijas elektroninėje erdvėje. Dažniausiai ekshibicionizmas siejamas su genitalijų rodymu parkuose ar kitose viešose vietose, bet jis gali vykti bet kurio paros metu elektroninėje erdvėje siunčiant nepagaidaujamas genitalijų nuotraukas ar video. Toks elgesys gali priversti tokius vaizdus gaunantį asmenį jaustis nesaugiai, turėti ilgalaikių pasekmių asmens sveikatai ir gerovei.

Graibymas (angl. groping) – kito asmens kūno lietimas be šio sutikimo, siekiant seksualinio malonumo.

Moterų genitalijų žalojimas (angl. female genital mutilation) – apima bet kokias dalinio ar visiško moters išorinių lytinių organų pašalinimo procedūras ar kitokį moterų lytinių organų žalojimą nemedicininiais tikslais – dažniausiai dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių.

Nepageidaujami prisilietimai (angl. unwanted touches) – tai prisilietimai (ar bučiniai), kurie daromi be liečiamo asmens sutikimo. Tai labai svarbi informacija bendraujant su vaikais. Svarbu, kad vaikai žinotų, jog yra saugūs, nesaugūs ir nepageidaujami prisilietimai. Kad vaikai, kaip ir suaugę, turi teisę pasakyti “ne” ar apsispręsti iš ko nori ir iš ko nenori sulaukti prisilietimų. Tai padės jiems suformuoti svarbias ir sveikas asmenines ribas.

Nesuvoktas (numanomas) šąliškumas (angl. unconcious bias) – tai terminas apibūdinantis mūsų turimas nesąmoningas (nesuvoktas) ir nekontroliuojamas asociacijas. Jis paveikia mus visus/as. Nesuvoktas arba kitaip nesąmoningas arba numatomas šališkumas yra susijęs su diskriminacija ir stereotipais rasės, lyties, seksualumo, etniniu pagrindu ar gebėjimais, amžiumi ir pan.

Incestas (angl. incest) – tai seksualiniai santykiai tarp kraujo/giminystės ryšiais siejamų žmonių.

Išžaginimas (angl. ravish/rape) – tai lytinis santykiavimas su žmogumi prieš jo valią panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimant galimybę priešintis arba naudojantis bejėgiška žmogaus būkle. Išžaginimu pripažįstamas tik toks prieš kito žmogaus valią atliktas lytinis aktas, kai santykiaujama vyro varpą įstumiant į moters makštį.

Intymus partneris/ė (angl. intimate partner) – esamas/a ar buvęs/usi sutuoktinis/ė, sugyventinis/ė ar susitikinėjimo partneris/ė.

Intymaus partnerio/ės seksualinis smurtas (angl. Intimate partner sexual violence) – tai bet kokios formos seksualinė prievarta tarp intymių partnerių.

Išprievartavimo narkotikai (angl. date-rape drug) – tai įvairios medžiagos, kurios padaro asmenį neveiksniu ir labai pažeidžiamu seksualiniam išnaudojimui ar išprievartavimui.

Išprievartavimas santuokoje/santuokinis išprievartavimas (angl. marital rape/spousal rape) – tai lytinis aktas tarp sutuoktinių, bet vieno iš sutuoktinių sutikimo. Tai viena iš smurto šeimoje ir seksualinės prievartos formų.

Keršto pornografija (angl. revenge porn) – dalinimąsis kito žmogaus asmeninėmis nuotraukomis, video ar kita vizualine seksualinio pobūdžio medžiaga be žmogaus sutikimo siekiant sugėdinti, pažeminti, pakenkti reputacijai ar kitaip sukelti neigiamus išgyvenimus.

Pagarba (angl. respect) – tai kito asmens vertinimas ar pripažinimas bei skaitymasis su jo/s jausmais, mintimis, idėjomis, norais ir poreikiais, jų pripažinimas vertingais.

Prekyba žmonėmis tikslu išnaudoti seksualiai (angl. trafficking for the purpose of sexual exploitation) – asmens pardavimas, pirkimas, kitaip perleidimas ar įgijimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms (striptizas, darbas viešnamiuose, gatvės prostitucija, filmavimąsis pornografiniuose video, fotografavimąsis ir kt.)

Priekabiavimas dėl lyties – (angl. gender harassment) – platus verbalinio ir neverbalinio elgesio spektras, kuris neturi seksualinio susidomėjimo/kurios tikslas nėra seksualinis bendradarbiavimas, bet verčiau įžeidžiantčio, priešiško ir žeminančio požiūrio į konkrečios lyties atstovus perteikimas.

Priverstinis dalinimąsis seksualiniu turiniu (angl. sextortion) – tai ne fizinės prievartos forma seksualinėms paslaugoms išgauti. Sextortion yra plataus pobūdžio seksualinio išnaudojimo kategorija, kuri įgyvendinama per galios poziciją ar grasinimus parodyti/pasidalinti seksualiniu turiniu ar intymia informacija jeigu asmuo neduos jiems seksualinio turinio vizualios medžiagos, seksualinių paslaugų ar pan. Jaunimas ir vaikai yra itin pažeidžiama kategorija. Nusikaltimą vykdantys asmenys neretai apsimeta kuo nėra ir įgavę pasitikėjima imasi tokio pobūdžio veiklų.

Privertimas lytiškai santykiauti (angl. sexual coercion) – tai prievartinė seksualinė veikla pasitelkiant grasinimus, apgaulę ar fizinę jėgą. LR Baudžiamajame kodekse apibūdinama kaip privertimas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu.

Romantiniai santykiai (angl. romantic relationship)- tai abipusė, tebesitęsianti ir savanoriška sąveika tarp dviejų partnerių, kuriai būdinga meilė ir intymumas.

Seksualinis prievartavimas (angl. sexual assault) – seksualinė veikla vykdoma be asmens sąmoningo ir laisvo sutikimo, pasitelkiant kaip įrankius įbauginimą ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu – liga ar sutrikimu, negalia, apsvaigimu alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis. LR Baudžiamajame kodekse apibūdinamas kaip lytinės aistros tenkinimas su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. Verta paminėti, kad platesniame kontekste seksualine prievarta laikomas nepageidaujamas seksualinis elgesys (prisilietimai, bučiniai ir kt.) su asmenimis esančiais nesąmoningoje būsenoje.

Seksualinė prievarta (angl. sexual abuse) – tai seksualinio pobūdžio veiksmai, atliekami tam tikro asmens atžvilgiu prieš jo valią, grasinant, pasinaudojant pažeidžiamumu ar be jo laisvo ir informuoto sutikimo. Seksualinės prievartos termino atitikmuo anglų kalba – sexual abuse – vartojama seksualiniam smurtui prieš sutuoktinius ar vaikus ir jaunimą apibūdinti, todėl neretai išskiriami su seksualinės prievartos tipai: seksualinis smurtas prieš sutuoktinius ir seksualinis smurtas prieš vaikus.

Seksualinės teisės (angl. sexual rights) – tai žmogaus teisės susijusios su lytimi ir seksualumu. Jos apima laisvę, privatumą, autonomiją, integralumą ir orumą.

Seksualinis smurtas naudojant išprievartavimo narkotikus (angl. spiking) – seksualinio pobūdžio veiksmai be informuoto asmens sutikimo naudojant narkotikus, alkoholį ar kitas medžiagas, kurios padaro asmenį neveiksniu ir labai pažeidžiamu seksualiniam išnaudojimui ar išprievartavimui.

Seksualinis smurtas prieš vaiką – (angl. child sexual abuse) – veiksmai prieš vaiką, kuriais kitas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių vaiko paslaugų.

Sekstingas (angl. sexting) – seksualinio pobūdžio žinučių, nuotraukų, video siuntimas, gavimas ir dalinimąsis.

Smurtas lyties pagrindu (angl. gender based violence) – smurtas nukreiptas prieš asmenį dėl asmens lyties arba kurį neproporcingai dažnai patiria tam tikros lyties asmenys. Smurtas lyties pagrindu gali apimti seksualinį, fizinį, psichologinį ar ekonominį smurtą viešumoje ar asmeniniame gyvenime.

Seksualinis smurtas (angl. sexual violence) – tai plačiausiai vartojama sąvoka, seksualinio pobūdžio nusikaltimams apibūdinti. Ji apima seksualinį prievartavimą, seksualinę prievartą, išžaginimą, seksualinį priekabiavimą ir kt.

Seksualumas (angl.sexuality) – tai su lytimi, seksu bei artumu susiję jausmai ir elgesys tarp žmonių. Kartais tai dėmesio ar simpatijos patraukimo būdas.

Seksas (angl. sex) – tai seksualinė veikla įskaitant lytinį aktą.

Seksualinis išnaudojimas (angl. sexual exploitation) – tai piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti kieno nors pažeidžiamumu, galia ar pasitikėjimu, kad gautų seksualines paslaugas, įskaitant, bet ne tik, siūlant už tai pinigų ar socialinės, ekonominės ar politinės naudos. Tai apima prekybą žmonėmis ir prostituciją.

Seksualinis priekabiavimas (angl. sexual harassment) – tai nepageidaujamas ir nederamas seksualinio pobūdžio elgesys, komentarai ar fiziniai veiksmai, nukreipti į konkretų asmenį, darbe ar socialinėse situacijose. Seksualinio priekabiavimo sąvoka savyje talpina tris terminus: privertimą lytiškai santykiauti (angl. sexual coercion), nepageidaujamą seksualinį dėmesį (angl. unwanted sexual attention) ir priekabiavimą dėl lyties (angl. gender harassment).

T74.2 – medicininė klasifikcija patvirtinanti seksualinės prievartos atvejį.

Vuajerizmas (angl. voyeurism) – lytinės aistros tenkinimas žiūrint į kitų asmenų lytinius organus, arba stebint asmenis jiems šlapinantis, tuštinantis, lytiškai santykiaujant be tų asmenų sutikimo gyvai ar elektroninėje erdvėje.