Seksualinio smurto rūšys ir formos

Seksualinis smurtas yra plačiausiai vartojama sąvoka, seksualinio pobūdžio nusikaltimams apibūdinti. Jis apima seksualinį prievartavimą, seksualinę prievartą, išžaginimą, seksualinį priekabiavimą ir kt.

Seksualinis smurtas yra bet kokie seksualinio pobūdžio veiksmai daromi kitam asmeniui be informuoto to asmens sutikimo.

Seksualinis smurtas gali būti skirstomas pagal:

Nukentėjusio asmens amžių:

  • Seksualinis smurtas prieš suaugusius.

  • Seksualinis smurtas prieš vaikus.

Smurtautojo/os ir nukentėjusio asmens santykį:

  • Seksualinis smurtas kai smurtautojas/a yra pažįstamas asmuo. Tai viena dažniausiai pasitaikančių seksualinio smurto formų. Yra kelios tokio smurto formos:

Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje – seksualinio pobūdžio veiksmai nesant informuoto asmens sutikimo kai smurtautojas/a ir nukentėjęs asmuo yra siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje reiškiasi vertimu santykiauti prieš asmens valią, nepriimtinų asmeniui daiktų naudojimu lytinio akto metu, vertimu stebėti, kartoti pornografinius veiksmus ar dalyvauti pornografijos filmavime, vertimu daryti tai, kas nepriimtina lytinio akto metu, grasinimu palikti, jei nesutinki mylėtis ar kitaip intymiai bendrauti, melavimu, kad mylintis naudojamos apsaugos priemonės, atsisakymu turėti lytinių santykių siekiant kontroliuoti ir kt. ·

Seksualinis smurtas už artimos aplinkos ribų kai smurtautojas/a yra pažįstamas asmuo – seksualinio pobūdžio veiksmai nesant asmens informuoto sutikimo, kurios atlieka pažįstamas asmuo: draugas/ė, klasiokas/ė, kaimynas/ė, bendradarbis/ė, interneto draugas/ė, pedagogas/ė, dėstytojas/a, treneris/ė, kolega sportininkas/ė, dvasininkas/ė ar religinis lyderis/ė, gydytojas/a, pacientas/ė ir kt. (tai nėra baigtinis sąrašas).

  • Seksualinis smurtas kai smurtautojas yra nepažįstamas asmuo – seksualinio pobūdžio veiksmai nesant informuoto asmens sutikimo kai smurtautojas/a ir nukentėjęs yra nepažįstami gali vykti gatvėje, darbo ar mokymosi aplinkoje, teikiant ar gaunant tam tikras paslaugas ir kt. (tai nėra baigtinis sąrašas).

Seksualinio smurto vietą:

  • Seksualinis smurtas elektroninėje erdvėje/kibernetinis seksualinis smurtas –seksualinis smurtas vykdomas pasitelkiant elektroninę komunikaciją ir internetą.

  • Seksualinis smurtas už elektroninės erdvės ribų – apima seksualinį prievartavimą, seksualinę prievartą, išžaginimą, seksualinį priekabiavimą ir kt.

Seksualinio smurto formos

Išžaginimas (angl. ravish/rape) – tai lytinis santykiavimas su žmogumi prieš jo valią panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimant galimybę priešintis arba naudojantis bejėgiška žmogaus būkle. Išžaginimu pripažįstamas tik toks prieš kito žmogaus valią atliktas lytinis aktas, kai santykiaujama vyro varpą įstumiant į moters makštį.

Seksualinis prievartavimas (angl. sexual assault) – seksualinė veikla vykdoma be asmens sąmoningo ir laisvo sutikimo, pasitelkiant kaip įrankius įbauginimą ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu – liga ar sutrikimu, negalia, apsvaigimu alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis. LR Baudžiamajame kodekse apibūdinamas kaip lytinės aistros tenkinimas su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. Verta paminėti, kad platesniame kontekste seksualine prievarta laikomas nepageidaujamas seksualinis elgesys (prisilietimai, bučiniai ir kt.) su asmenimis esančiais nesąmoningoje būsenoje.

Privertimas lytiškai santykiauti (angl. sexual coercion) – tai prievartinė seksualinė veikla pasitelkiant grasinimus, apgaulę ar fizinę jėgą. LR Baudžiamajame kodekse apibūdinama kaip privertimas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu. Seksualinis smurtas prieš vaiką – (angl. child sexual abuse) – veiksmai prieš vaiką, kuriais kitas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių vaiko paslaugų.

Seksualinis priekabiavimas (angl. sexual harassment) – tai nepageidaujamas ir nederamas seksualinio pobūdžio elgesys, komentarai ar fiziniai veiksmai, nukreipti į konkretų asmenį, darbe ar socialinėse situacijose. Seksualinio priekabiavimo sąvoka savyje talpina tris terminus: privertimą lytiškai santykiauti (angl. sexual coercion), nepageidaujamą seksualinį dėmesį (angl. unwanted sexual attention) ir priekabiavimą dėl lyties (angl. gender harassment).

Seksualinis smurtas naudojant išprievartavimo narkotikus (angl. spiking) – seksualinio pobūdžio veiksmai be informuoto asmens sutikimo naudojant narkotikus, alkoholį ar kitas medžiagas, kurios padaro asmenį neveiksniu ir labai pažeidžiamu seksualiniam išnaudojimui ar išprievartavimui.

Ekshibicionizmas (angl. ekhibicionism)– lytinio potraukio tenkinimas ar lytinis susijaudinimas demonstruojant/apnuoginant savo genitalijas ar būnant stebimam/ai esant seksualiai aktyviam/iai. Ekshibicionizmas įvardijamas kaip sutrikimas, kuris apima nekontroliuojamą norą veikti pagal kilusias fantazijas ar norus ir negalėjimas dėl jų normaliai funkcionuoti. Ekshibicionizmas dažniausiai būdingas vyrams.

Ekshibizionizmas elektroninėje erdvėje (angl. cyber flashing) – lytinio potraukio tenkinimas ar lytinis susijaudinimas demonstruojant/apnuoginant savo genitalijas elektroninėje erdvėje. Dažniausiai ekshibicionizmas siejamas su genitalijų rodymu parkuose ar kitose viešose vietose, bet jis gali vykti bet kurio paros metu elektroninėje erdvėje siunčiant nepagaidaujamas genitalijų nuotraukas ar video. Toks elgesys gali priversti tokius vaizdus gaunantį asmenį jaustis nesaugiai, turėti ilgalaikių pasekmių asmens sveikatai ir gerovei.

Moterų genitalijų žalojimas (angl. female genital mutilation) – apima bet kokias dalinio ar visiško moters išorinių lytinių organų pašalinimo procedūras ar kitokį moterų lytinių organų žalojimą nemedicininiais tikslais – dažniausiai dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių.

Seksualinis išnaudojimas (angl. sexual exploitation) – tai piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti kieno nors pažeidžiamumu, galia ar pasitikėjimu, kad gautų seksualines paslaugas, įskaitant, bet ne tik, siūlant už tai pinigų ar socialinės, ekonominės ar politinės naudos. Tai apima prekybą žmonėmis ir prostituciją.

Prekyba žmonėmis tikslu išnaudoti seksualiai (angl. trafficking for the purpose of sexual exploitation) – asmens pardavimas, pirkas, kitaip perleidas ar įgijas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms (striptizas, darbas viešnamiuose, gatvės prostitucija, filmavimąsis pornografiniuose video, fotografavimąsis ir kt.).

Vuajerizmas (angl. voyeurism) – lytinės aistros tenkinimas žiūrint į kitų asmenų lytinius organus, arba stebint asmenis jiems šlapinantis, tuštinantis, lytiškai santykiaujant be tų asmenų sutikimo gyvai ar elektroninėje erdvėje.

Tai nėra baigtinis sąrašas!

Dirbame siekiant nuolat atnaujinti puslapyje pateikiamą informaciją. Tai, jog sąraše nepaminėjome kitų seksualinio pobūdžio veiklų nereiškia, jog jos negali būti laikomos seksualiniu smurtu.

Jei manote, jog būtų tikslinga įtraukti tam tikras seksualinio smurto formas ar rūšis, kviečiame parašyti mums info@ribologija.lt

Nesi tikra/as ar tai ką patyrei gali būti laikoma seksualiniu smurtu? Jei tai, kas tau nutiko vyko be informuoto tavo sutikimo, tai yra seksualinis smurtas.