Statistika ir faktai

Europos Sąjungoje vykdyto tyrimo duomenims (FRA, 2014m) 1 iš 10 moterų nuo 15m. amžiaus yra patyrusios kokią nors seksualinio smurto formą, 1 iš 20 tokio pat amžiaus moterų yra patyrusios išprievartavimą.

2021 metais Lietuvoje registruoti 291 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Toks duomenų neatitikimas rodo, kad Lietuvoje seksualinės prievartos tema nėra atpažįstama, o į institucijas besikreipiančių yra gerokai mažiau nei realiai nuo tokio smurto nukentėjusiųjų.
Lietuvoje seksualinis smurtas tarp sutuoktinių vis dar nėra atpažįstamas kaip viena iš smurto formų. 2019 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimo duomenimis, 41% apklaustųjų visiškai arba iš dalies sutinka su teiginiu, kad mylėtis su vyru yra žmonos pareiga.
2021 m. gimnazijose ir progimnazijose vykdyta apklausa „Lyčių stereotipai mokyklose“ parodė, kad 20 proc. merginų ir 39 proc. vaikinų mano, jog „kartais merginos pačios išprovokuoja priekabiavimą savo išvaizda ir (arba) elgesiu“. 3 proc. merginų ir 10 proc. vaikinų sutinka, kad „kai mergina sako „ne“ lytiniams santykiams, tai gali reikšti „galbūt“ arba „taip“. Kitaip tariant, 1 iš 10 vaikinų nesustotų iš merginos išgirdęs “ne”.

2021 metais vykdyto tyrimo duomenimis (FRA, 2021m.) 33% prieš moteris ir 19% prieš vyrus patirto seksualinio smurto atvejų įvykdė draugas ar pažįstamas, 18% moterų ir 14% vyrų jį patyrė iš šeimos nario ar giminaičio. Tai reiškia, kad 51% moterų ir 33% vyrų seksualinį smurtą patyrė iš žmonių, kuriuos pažinojo. Tačiau Lietuvoje nuo seksualinių nusikaltimų artimoje aplinkoje registruotas tik 31 atvejis, kai tuo tarpu visų registruotų nusikaltimų artimoje aplinkoje skaičius – 5801.

Nesant kokybiško ir sistemingo lytiškumo ugdymo, žmonės vis dar neatpažįsta seksualinio smurto. Visuomenėje gaji prievartos kultūra palaikoma aukų kaltinimo, melagingų seksualinių nusikaltimų mitų. Dėl to su seksualiniu smurtu susiduriantys asmenys linkę nesikreipti pagalbos į teisėsaugą ir pateikiama statistika neatspindi tikrojo seksualinio smurto mąsto Lietuvoje.