Elektroninė erdvė

DUOMENYS IR STATISTIKA:

2014m. ES Fundamental Rights Agency (FRA) tyrimo duomenimis 5% (9 milijonai) moterų patyrė kokios nors formos seksualinį priekabiavimą elektroninėje erdvėje, įskaitant seksualinio pobūdžio elektroninius laiškus ar įžeidžiančias žinutes. 11% jų 18-29 metų amžiaus.

Amnesty International 2017m. tyrimo duomenimis 46% moterų, patyrusių smurtą ir priekabiavimą elektroninėje erdvėje, teigė, kad jų patirtas smurtas buvo seksualinio pobūdžio.

2020m. Velso ir Anglijos duomenimis per paskutinius 12 mėnesių iki tyrimo, 9 iš 10 (89%) 10-15 metų paauglių prisijungia prie interneto kiekvieną dieną.

1 iš 6 (17%) 10-15m. paauglių bendravo internetu su kažkuo, ko nepažinojo ir niekad nebuvo sutikę ankščiau.

Maždaug 1 iš 50 tokio amžiaus paauglių (2%) teigė susirašinę ar kalbėjo su kažkuo, ką manė esant jų amžiaus, bet vėliau paaiškėjo, kad tas asmuo yra gerokai vyresnis.

Maždaug 5% 10-15m. paauglių susitiko gyvai su asmeniu, su kuriuo susižaino ir bendravo internetu.

PASEKMĖS

Seksualinio smurto elektroninėje erdvėje pasekmės gali būti panašios į seksualinio smurto ne elektroninėje erdvėje patiriamas pasekmes. Dažnai tai plataus spektro psichologinės, emocinės, socialinės ar fizinės problemos, kurios priklauso nuo asmeninės situacijos ir susiklosčiusių aplinkybių.

KAIP KOVOTI?

Visuomeniniu lygmeniu:

-Teisinis reglamentavimas: svarbu kriminalizuoti prievartą, grasinimus, seksualinį priekabiavimą, privatumo pažeidimus elektroninėje erdvėje.

-Švietimas ir prevencija: labai svarbu kalbėti šia tema su plačiąja visuomene, tačiau dar svarbu su šia problema supažindinti vaikus, jaunimą ir su juo dirbančius specialistus.

-Technologijos: Naudotis gerosiomis užsienio praktikomis, programomis ir sukurtomis priemonėmis. Kurti ir pasitelkti jau esančias technologijas atpažįstant seksualinį smurtą elektroninėje erdvėje ir prisidedančias prie jų sprendimo.

Individualiu lygmeniu:

-Didinat sąmoningumą ir akcentuojant, kad nusikaltimą patyręs asmuo nėra dėl to kaltas;

-Palaikant smurtą patyrusius, juos išklausant ir nukreipiant pagalbos;

-Vengti tokių patarimų kaip “atsijunk nuo interneto”, nes neprisijungimas prie interneto ar konkretaus profilio, gali nesustabdyti smurto. Tuo tarpu smurtą internetu patyręs/usi gali jaustis izoliuotu/a;

-Svarbu laikytis saugumo ir “higienos” internete: naudoti tik saugias plaltformas ar programėles, vengti savo duomenų viešinimo, reguliariai pasikeisti slaptažodžius ir pan;

-Rinkti nusikaltimo duomenis (išsisaugoti nuotraukas, tekstus ir pan);

-Kreiptis pagalbos ir informacijos į organizacijas, dirbančias seksualinio smurto elektroninėje erdvėje ar saugaus elektroninio turinio srityse;

-Pranešti apie nusikaltimą kompetetingoms institucijoms.

SUSIJUSIOS SĄVOKOS:

Creepshots – intymių kūno dalių nuotraukos padarytos be asmens sutikimo.

Cyberdeviance (liet. Iškrypimas internetinėje erdvėje ) – apibrėžiamas kaip elgesys internete, kuris gali būti nelaikomas neteisėtu, bet egzistuoti už socialiai priimtų elgesio normų ir įsitikinimų.

Cyber porn (liet. Internetinė pornografija) tai bet kokia pornografija pasiekiama internetu.

Cyber flashing – tai veiksmas, kuomet nepažįstamam asmeniui ar asmenims be jo/s sutikimo internetu (bluetooth ar AirDrop sistemomis) siunčiamas nuogo kūno, ypač genitalijų, vaizdas. Neretai vaizdas siunčiamas grupei asmenų vienu metu, o siunčiančiojo tapatybė lieka nežinoma.

Cyberstalking (liet. Persekiojimas internetinėje erdvėje ) – tai naudojimasis internetu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis persekiont asmenį, grupę ar organizaciją. Toks persekiojimas gali apimti melagingus kaltinimus, šmeižtą, asmens stebėjimą, tapatybės vagystę, grasinimas, vandalizmą, reikalavimas lytiškai santykiauti, doxing ar šantažą.

Cyber sexual harassment (liet. Seksualinis priekabiavimas elektroninėje erdvėje) – tai nepageidaujamas (be sutikimo) seksualinis elgesys elektroninėje erdvėje.

Cyber dating violence (liet. Smurtas virtualiuose romantiniuose santykiuose) – pasikartojančio elgesio rinkinys, kuriuo siekiama kontroliuoti ar pakenkti savo romantiniam partneriui ar buvusiam partneriui ir apima tokį elgesį kaip technologijų pasitelkimas sekti ir kontroliuoti savo partnerį. Tai pasireiškia per dažną asmens profilio lankymą socialiniuose tinkluose, įžeidžiančių ar grasinančių žinučių siuntimą, neigiamos informacijos skleidimą, įvairių programėlių instaliavimą norint sekti ir žinoti asmens buvimo vietą (žr. digital leash) ir pan.

Cyber dating abuse arba online dating abuse ar digital dating abuse – įžeidžiantis/piktybinis elgesys internete su esamu ar buvusiu intymiu partneriu, pvz., agresija, kontrolė, priekabiavimas ir žeminimas.

Deepfake – tai technika, kurią naudojant apdorojama vizualinė medžiaga (video, audio ir nuotraukos), kuomet vieni joje esantys bruožai, objektai gali būti pakeisti kitais, o gautas rezultatas atrodo labai realistiškas. Tokiu būdu gali būti pakeičiamas veidas, kūnas, jo dalis, aplinka ar balsas (kuomet sako tam priskirtus žodžius). Ši sąvoka yra sudaryti iš angliškų žodžių derinio ‘deep learning’ (technika naudojama kurti sudėtingus filtrus informacijai) ir ‘fake’ (netikras).Dalis deepfake sukurtos medžiagos yra susijusi su intymaus turinio asmenų (dažnai merginų ar moterų) atvaizdavimu ir pasidalinimu įvairiose platformose, socialiniuose tinkluose ar grupėse. Toks dalinimąsis seksualiniu turiniu yra NCII (Liet. Intymaus turinio dalijimasis be sutikimo) dalis.

“Dick-pics” – neprašytas ir/ar atsitiktinis (vyrų) seksualinio pobūdžio foto ar video siuntinėjimas.

Digital Voyeurism (liet. Skaitmeninis vuajerizmas) – tai seksualinio susijaudinimo ar pasitenkinimo siekis stebint ar fiksuojant kitus asmenis jiems apsinuoginant ar įsitraukiant į seksualines veiklas. Tokio pobūdžio vaizdai gali būti filmuojami ar fotografuojami, o vėliau tapti dalinimosi medžiaga. Tai gali įvykti privačioje ar viešoje vietoje, gali būti fiksuojamas nuogas kūnas, konkreti kūno dalis ar lytinis aktas. Tokio pobūdžio foto angliškai vadinamos creepshots.

Downblousing – moters višutinės kūno dalies nuotraukų/video fiksavimas be sutikimo.

Doxing – apima tyčinį asmeninės informacijos paskelbimą internetinėje erdvėje be asmens, apie kurį yra ta informacija, sutikimo. Tai neologizmas, žodžio ‘documents’ (dokumentai) santrumpa, kuri apibūdina asmeninės informacijos apie ką nors rinkimą ir/ar paskelbimą. Tai gali būti seksualinio turinio informacija. Gali būti naudojamas kaip būdas atkeršyti poros santykiuose ar juos nutraukiant.

Doxing sexual transgressors – seksualinių nusikaltėlių išdavimas/paviešinimas. Kartais tai pavojingas dalykas.

Electronic leashing/digital leash – prietaisas ar technologija, kuri padeda nustatyti konkrečią asmens vietą arba informuoja, kai asmuo nebėra diapazone. Šį būdą naudoja tėvai, norint stebėti ar nustatyti savo vaikų buvimo vietą. Kartais tai tampa kontrolės įrankių tarp partnerių.

Electronically facilitated trafficking (liet. Elektroniniu būdu pradėta prekyba žmonėmis) – technologijos gali būti pasitelkiamos pirminėse prekybos žmonėmis stadijose. Neretai pačioje pradžioje padedant atrinkti asmenis, sužinoti apie juos daugiau: vietovę, kontaktus ir pan. Naudojami skirtingi mechanizmai priklausomai nuo nusikaltėlių profilio ir nusikalstamos veiklos pobūdžio.

Gendertrolling – priekabiavimas dėl lyties ar lytinės tapatybės, naudojant žiaurią, agresyvią kalbą ir/ar grasinimus. Siekdami sukelti stiprią reakciją asmeniui, prieš ką yra nukreipta ši priekabiavimo forma, “troliai” imasi agresyvios ir įžeidžiančios, asmenį menkinančios komunikacijos. Gendertrolling dažnai apima grasinimus išprievartauti, grasinimus mirtimi, šmeižtu, nori įbauginti ar pažeminti dėl asmens lyties ar lytinio identiteto.

Non consensual Intimate Image abuse (Liet. Intymaus turinio dalijimasis be sutikimo) – tai seksualinio pobūdžio tekstas, audio, nuotraukos ar video, kurios yra sukurtos/užfiksuotos, publikuotos ir cirkuliuoja be asmens (ar asmenų), esančio jame, sutikimo.

Revenge porn (liet. Keršto pornografija) – tai dalinimąsis intymiu turiniu elektroninėje erdvėje be asmens, esančio vizualioje medžiagoje, sutikimo. Keršto pornografijos formatas gali būti įvairus: tekstai, nuotraukos, filmuota medžiaga, o tokios informacijos skleidimo kanalais gali tapti dalinimąsis gyvai, el.paštu, socialinėse medijose, pornografijos puslapiuose ar bendravimo grupėse. Neretai to priežastimi yra noras sukelti kančią, pažeminimą, atkeršinti. Šis terminas yra termino angl. Image-based abuse (liet. piktnaudžiavimas vizualiu turiniu) atitikmuo/sinonimas, kurį rekomenduojama keisti į Non consensual intimate image abuse (liet. Intymaus turinio dalijimasis be sutikimo).

Sextortion – grasinimas pasidalinti seksualiniu turiniu (vaizdais, vaizdo įrašais, klastotėmis, gandus), kuriame yra asmuo, kuriam yra grasinama, taip reikalaujant gauti daugiau seksualinio turinio arba pinigų, o kartais ir abiejų.

Sexual solicitation (liet. Seksualizuotas prašymas/seksualinis priekabiavimas) – nepageidaujamos seksualinio turinio komunikacijos. Tai gali būti žinutės, nepageidaujamų seksualinio pobūdžio vaizdų ar foto siuntimas. Kartais tokia komunikacija gali peraugti į grasinimus ir užgaulius komentarus, ypač jei veiksmai neturėjo pageidaujamo efekto.

Sexual slur (liet. Seksualinis šmeižtas) – tai konkrečios lyties ar seksualinės orientacijos asmens/ų menkinimas ar bandymas tai padaryti, skleidžiant tiesos neatitinkančią informaciją ar informaciją, galinčią pakenkti asmens garbei ir orumui. Dažniausiai seksualinis šmeižtas vedinas seksistinių paskatų arba stipriai siejamas su šališkumu lytes atžvilgiu, nusiteikimu prieš konkrečią seksualinę orientaciją ar konkrečią seksualinę praktiką.

Slut shaming – tai kritika moterims ir mergaitėms (dažniausiai), kurios pažeidžia elgesio ir išvaizdos lūkesčius, susijusius su seksualumu. Dažniausiai susiję su elgesio, troškimų ar aprangos, kuri yra labiau seksuali, nei visuomenei priimtina, kvestionavimu.

Upskirting – moters apatinės kūno dalies nuotraukų/video fiksavimas be sutikimo. Ir vėliau dalinimąsis tokiu nelegaliu turiniu. (dalis Non consensual intime image abuse)

Virtual Rape (liet. Virtualus išprievartavimas) – privertimas virtualioje aplinkoje atlikti nenorimą seksualinį veiksmą. Tai gali būti prisilietimai ar veiksmai nukreipti į sukurtą virtualų asmenį. Idealiu atveju, virtualaus išprievartavimo apibrėžimas sutaptų su tuo, kas laikoma ir kaip apibrėžiama prievarta realiame gyvenime. Tačiau šį apibrėžimą komplikuoja įstatymai, kurie nevisada atitinka naujas realijas. Neretai tai virtualiame pasaulyje egzistuojančio žmogaus/avataro/asmens išprievartavimas.