Autentiškumas

Nėra vieno teisingo būdo kalbėti apie ribas ir su jomis susijusias seksualines teises. Sukūrėme Ribologiją siekdamos ieškoti ir rasti skiringus būdus kalbėti ribų tema. Kviečiame atrasti ir mokytis kartu.

Aktualumas

1 iš 10 (11 %) moterų iki 15m. amžiaus ES yra patyrusios kokią nors seksualinio smurto formą. 1 iš 20 (5 %) moterų nuo 15 metų yra patyrusios išprievartavimą. 9 mln. moterų (18 – 74 m.) ES buvo išprievartautos iki joms sulaukiant 15 metų. (FRA 2014).

2021 metų LR Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje nuo seksualinio smurto nukentėjo 55 000 moterų (18 – 74 m.). Nepaisant to, seksualinis smurtas lieka viena nematomiausių smurto formų, stokojama specializuotų tyrimų šia tema.
Tam, kad geriau suprastume seksualinio smurto temą, tiksliau žinotume jos mąstus ir kurtume adekvačią prevencijos ir pagalbos sistemą, ji reikalauja ypatingo dėmesio ir specializacijos.

Savo veikla kuriame saugią erdvę ir įrankius, kurių pagalba žmonės kalbėtų apie savo patirtis, nes seksualinė smurtas turi ilgalaikių psichologinių ir fizinių pasekmių žmogaus gyvenimui, paveikia jo santykius su kitais ir bendruomene.

Norime kalbėti apie prievartos kultūrą mažinant stigmą apie tai kalbėti.

Apie sunkiai paprastai

Seksualinis smurtas yra sudėtinga tema, kurios terminai dažnai painiojami, vartojami netinkamai ir kuria bendrai sunku kalbėti, kalbinti, klausyti.
Mes manome, kad visuomenė turi gebėti atpažinti ir įvardinti seksualinį smurtą ir jo formas. Tačiau tai daryti per konstruktyvią prizmę – pradedant kalbėti apie asmenines ribas ir pagarbą individui.

Mūsų vertė

Sisteminame ir analizuojame mokslu grįstą informaciją. Kuriame būdus kaip tokią informaciją pateikti taip, kad ji būtų visuotinai prieinama, adekvati ir suprantama bei padėtų kurti, laikytis ir analizuoti savo ir kitų ribų.